CANADIAN POLISH CONGRESS—ALBERTA BRANCH

 

 

 

                                      LIST OF MEMBER ORGANIZATIONS ASSOCIATED IN

                                      Canadian Polish Congress, ALBERTA BRANCH      

                                                  

    EDMONTON

 

POLISH VETERANS SOCIETY

POLISH CANADIAN WOMEN'S SOCIETY - BRANCH NO 3

POLISH COMBATANTS' ASSOCIATON Br. 6

POLISH CANADIAN HUMANITARIAN SOCIETY

POLISH CANADIAN SOCIETY

CANADIAN POLISH ACADEMIC CLUB

POLISH CULTURE SOCIETY

KOPERNIK POLISH HERITAGE SOCIETY OF EDMONTON

POLISH SENIORS FRENDSHIP CLUB

CANADIAN POLISH YOUTH FRIENDSHIP SOCIETY of EDMONTON

ZHP "MLODY BOR"

ZHP "POMORZE"     

ASSOCIATION OF POLISH ENGINEERS

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM im. MAGDY TOMCZAK

ZWIAZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO W KANADZIE

POLSKI PROGRAM IM. JANA PAWLA II

SOBOTNIA SZKOLA POLSKA IM. MARII CHRZANOWSKIEJ

SOCIETY FOR THE PROMOTION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

CANADIAN POLISH HISTORICAL SOCIETY

 

CALGARY                                     

                                                  

POLISH CANADIAN ASSOCIATION

POLISH COMBATANTS' ASSOCIATION Br. 18

POLISH SONG AND DANCE

ASSOCIATION "POLANIE"

KOLO PRZYJACIOL HARCERSTWA

ZHP SZCZEP RYSY

ZHP SZCZEP ORLA PERC

TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY POLSKIEJ

ZWIAZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO W KANADZIE

SZKOLA POLSKA IM. JANA PAWLA II

FUNDACJA im. KONSTANTEGO PIEKARSKIEGO

POLISH CANADIAN SENIORS CLUB IN CALGARY

 

LETHBRIDGE

 

POLISH CANADIAN SOCIETY                                

POLISH COMBATANTS' ASSOCIATION

                                      

GRAND PRAIRIE                                       

                                                  

POLISH CANADIAN SOCIETY PEACE RIVER COUNTRY

 

 

 

OTHER ASSOCIATED MEMEBERS OF CANADIAN POLISH CONGRESS—ALBERTA BRANCH

 

POLISH HIGHLANDERS ASSOCIATION OF EDMONTON    

"POLONEZ" POLISH FOLK ARTS ENSAMBLE

"MAZUR" POLISH CANADIAN DANCERS SOCIETY OF EDMONTON

"LOWICZ" POLISH FOLKLORE ENSAMBLE

"OBEREK" POLISH CANADIAN CHILDREN'S DANCE ASSOCIATION                     

TOWARZYSTWO PRZYJACIOL KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO

HENRYK SIENKIEWICZ POLISH SATURDAY SCHOOL